jueves, febrero 29, 2024
More

  El 080 Barcelona Fashion presentó el 1er foro de Inversión de la moda

  Barcelona. (BCN FASHION PRESS).- Ayer se presentó el “1er Fòrum d’Inversió Internacional de la indústria de la moda” que organiza la pasarela catalana 080 Barcelona Fashion y la startup Seed & Click Events en el Hotel Omm de Barcelona, con un gran éxito de asistencia.

  Tal yl-b yl-unicamosan el pado 4  o dmayo,tsm>s joterdria de preserna món no (mrdr  cresuoría,dmarketn-g) s-pa n-intcambiaranxropistencsx) uotloornuevoorreioorg>qur se presearan en esecuor.n>

  Seed &am; Clicda.</p> <p>">ql Rodríguez,a,qudro uncsxpatabraors ibist Evidriatloore asistens.n>

  m>ela 
  >
  Más artículisa,h3/a>
  vanetdb_loarg_sing_in_st-htcodtleti"; >
  "> i>
  i>
  v> <>v>v> <>
  <>
  ">
  BCN F Fashi Pressn>
  vg vovspti="1.1" xmlnsef="htps:www.w3.org/2300/nvgerviewBox="x 0 h:24 1024"/
  vg vovspti="1.1" xmlnsef="htps:www.w3.org/2300/nvgerviewBox="x 0 h:24 1024"/
  Homev>
  li>> li -uidlemu--k_t-363610l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-36361le>Quiénes somosv>
  li>> li -uidlemu--k_t-1181210l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-118121le>Slanfv>
  li>> li -uidlemu--k_t-2631510l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-263151le>Newbt;lettv>
  li>> li -uidlemu--k_t-30410l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-3041le>C_conctov>
  li>> li -uidlemu--k_t-1106910l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-110691le>Redaccsónv>
  li>> li -uidlemu--k_t-360110l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-36011le>Publicidadv>
  li>> li -uidlemu--k_t-2628910l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-262891le>ISSN 2385-4839v>
  li>> li -uidlemu--k_t-3603erl classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-3603e/a>DL B 27443x2014v>
  li>> li -uidlemu--k_t-362910l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn .b-lemu--k_t-bubotnn .b-lemu--k_t .b-normal-lemunlemu--k_t-36291/a>Gestpón n tla orghnizicsónv>
  li>> /uliv>
  li>> li -uidlemu--k_t-309810l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn lemu--k_t-privacyne{licy lemu--k_t-30981le>Políerti n tprivacidadv>
  li>> li -uidlemu--k_t-289210l classlemu--k_t lemu--k_t-typene{pt_type lemu--k_t-objecttdagn lemu--k_t-28921le>
  Políerti n tcookin.v>
  li>> /uliv>
  v> <>
  v>v>>